27 травня 2014 в 14-00 відбулася регіональна skype-конференція координаторів проекту TEMPUS MATTENG від України. У конференції взяли участь Головний менеджер проекту Доктор Арнольд Штернхарц, координатор проекту від України O.П. Чейлях (Приазовський державний технічний університет), координатор від НТУУ «КПІ» Ю.І. Богомол, координатор від Луцького національного технічного університету П.П. Савчук, координатор від Національного університету «Львівська політехніка» З.А. Дурягіна. У ході наради розглядалися питання присвячені проміжному звіту за перші 6 місяців роботи проекту, а також майбутнього моніторингу проекту TEMPUS MATTENG, який пройде в НТУУ «КПІ» 13 червня 2014 року. Було прийнято рішення про проведення наступної регіональної skype-конференції 10 червня 2014 в 13-00.

В рамках виконання міжнародного освітнього проекту по програмі TEMPUS MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 21 травня 2014 року було проведено презентацію проекту на 4-й Міжнародній Самсонівській конференції «Матеріалознавство тугоплавких сполук», яка проходить у корпусі № 9 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, вул. Політехнічна, 35). Програму TEMPUS MMATENG представив декан ІФФ Лобода П.І.

На презентації були присутні студенти, викладачі і науковці факультету, науковці з України, ближнього і дальнього зарубіжжя.

20.05.2014 р. відбулося чергове засідання робочої групи по виконанню проекту TEMPUS MATTENG. В ході засідання було затверджено звіт по проекту за перші 6 місяців виконання, а також прийнятий план організаційних заходів щодо проведення на Інженерно-фізичному факультеті НТУУ «КПІ» запланованого на 13.06.2014 р. моніторингу виконання проекту TEMPUS MATTENG.

15 травня 2014 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова відбулася профорієнтаційна конференція «День юного дослідника». До участі в конференції були запрошені відомі науковці з багатьох провідних вищих навчальних закладів України: В.П.Андрущенко – ректор НПУ ім. Драгоманова, чл.-кор. НАПН України, професор, доктор філософських наук, Г.М.Торбін – в.о. проректора НПУ ім. Драгоманова, лауреат міжнародної премії імені Гумбольдта і премії Президента України, В.П.Бех – директор Інституту управління та економіки освіти, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, В.П.Сергієнко – президент Малої академії наук учнівської молоді Київської обл., доктор педагогічних наук, професор, М.І.Шут – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, С.А.Вижва – проректор з наукової роботи КНУ ім. Т.Г.Шевченка, М.В.Працьовитий – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України та інші.

14 травня 2014 року інженерно-фізичний факультет НТУУ «КПІ» відвідав головний координатор проекту TEMPUS MATTENG Петер Аррас. В ході візиту були обговорені питання підготовки попереднього звіту по проекту за перші 6 місяців та майбутнього співробітництва в навчальній та науковій сферах. Декан ІФФ Петро Іванович Лобода ознайомив П. Арраса з лабораторною базою інженерно-фізичного факультету.

Шановні студенти, аспіранти, докторанти і викладачі запрошуємо Вас на презентацію міжнародного освітнього проекту Tempus MMATENG "Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу" 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (MATTENG), який проходить за участю інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ».
Презентація відбудеться в четвер 15 травня 2014 року о 12-20 в 203 аудиторії 9 корпусу НТУУ «КПІ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 35.
З детальною інформацією про проект можна ознайомитись за посиланнями:
http://mmateng.eu

На засіданнях робочої групи (8, 17 та 22 квітня 2014 р.) були розглянуті питання аналізу узгодженого переліку дисциплін по кожній кафедрі. Координатор проекту Ю.І. Богомол ознайомив з відповідями Головного координатора проекту П. Арраса стосовно кількості годин (кредитів), назв дисциплін та кредитних модулів, терміни їх викладання, тощо. Прийнято рішення почати роботу по опису обраних дисциплін і складанню проміжного звіту по виконанню проекту Tempus MMATENG за перші 6 місяців. Також заплановано провести презентацію проекту для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників факультету у квітні-травні 2014 року.

В газеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Київський Політехнік» № 13 від 10 квітня 2014 року вийшла стаття «Європейська освітня програма Tempus на ІФФ», автори: І.М. Гурія та Ю.І. Богомол.

Зі статтею можна ознайомитись тут.

31 березня 2014 року, 203 ауд. 9 корпусу НТУУ «КПІ» (м. Київ, вул. Політехнічна, 35).

В рамках виконання міжнародного освітнього проекту по програмі TEMPUS "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process" 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  (MATTENG («Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з 

впровадження положень Болонського процесу») 31 березня 2014 року в 203 аудиторії 9 корпусу НТУУ «КПІ» (м. Київ, вул. Політехнічна, 35) було проведено презентацію проекту на засіданні Вченої Ради Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

В ході презентації виступили координатор проекту від НТУУ «КПІ» Ю.І. Богомол, а також декан Інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» П.І. Лобода. В обговоренні прийняли участь викладачі і науковці факультету, а також науковці з Національної Академії Наук України.

З презентацією можна ознайомитися тут.