В рамках виконання міжнародного освітнього проекту TEMPUS MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 21 липня 2014 року було проведено презентацію проекту у Магдебургському університеті Отто-фон-Геріке (Німеччина). Проект TEMPUS MMATENG представив координатор від НТУУ «КПІ» Богомол Ю.І. На презентації були присутні викладачі, науковці і аспіранти Інституту матеріалів та споріднених технологій при ОФГУ. Німецькі колеги зацікавились проектом і новими курсами, які будуть розроблені, особливо в області наноматеріалів та нанотехнологій.