Друк

В рамках виконання міжнародного освітнього проекту по програмі TEMPUS MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 21 травня 2014 року було проведено презентацію проекту на 4-й Міжнародній Самсонівській конференції «Матеріалознавство тугоплавких сполук», яка проходить у корпусі № 9 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, вул. Політехнічна, 35). Програму TEMPUS MMATENG представив декан ІФФ Лобода П.І.

На презентації були присутні студенти, викладачі і науковці факультету, науковці з України, ближнього і дальнього зарубіжжя.