15 травня 2014 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова відбулася профорієнтаційна конференція «День юного дослідника». До участі в конференції були запрошені відомі науковці з багатьох провідних вищих навчальних закладів України: В.П.Андрущенко – ректор НПУ ім. Драгоманова, чл.-кор. НАПН України, професор, доктор філософських наук, Г.М.Торбін – в.о. проректора НПУ ім. Драгоманова, лауреат міжнародної премії імені Гумбольдта і премії Президента України, В.П.Бех – директор Інституту управління та економіки освіти, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, В.П.Сергієнко – президент Малої академії наук учнівської молоді Київської обл., доктор педагогічних наук, професор, М.І.Шут – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, С.А.Вижва – проректор з наукової роботи КНУ ім. Т.Г.Шевченка, М.В.Працьовитий – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України та інші.

2014515122653

2014515122705

На урочистому відкритті конференції виступив член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, декан інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» П.І. Лобода. В своїй промові він відобразив основні принципи побудови сучасної моделі якісної освіти, поділився досвідом організації навчального процесу на факультеті та ознайомив із перевагами міжнародного освітнього проекту Tempus MMATENG. Переважна частина виступу була направлена на контакт із учнівською молоддю та зацікавлення слухачів у вивченні таких фундаментальних дисциплін як фізика, математика та природничі науки. Зокрема, визначив, що знання науки про будову і властивості матеріалів є основою для всебічного розвитку цивілізацій та науково-технічного прогресу. На завершення Петро Іванович побажав юним дослідникам з «Малої академії наук учнівської молоді» досягнення наукових вершин, успіхів у пізнанні світу у всій його багатогранності, вірного вибору професії та закладу навчання.