Друк

1-2 грудня 2016 року на базі інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» пройшла Міжнародна науково-методологічна конференція "Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 6" за підтримки міжнародного освітнього проекту TEMPUS MMATENG (Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу) програми Tempus № 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR. Протягом конференції провідними вченими з України та зарубіжжя були зроблені доповіді за такими секціями: 1. Композиційні армовані та порошкові матеріали; 2. Поліфункціональні покриття та інженерія поверхні; 3. Матеріали закристалізовані із розплаву; 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у матеріалознавстві; 5. Комп’ютерне моделювання металургійних процесів; 6. Наноматеріали та нанотехнології; 7. Методика підготовки спеціалістів для функціонального матеріалознавства.